POČET NÁVŠTEV:

 

 

Button Text   

Button Text

 

 

 

 

P R Í B E H      K R O N I K A       O B R Á Z K Y       V I D E Á       M E R C H A N D I S E       A U T O R I

Ďaleko, preďaleko, za hranicou nášho sveta, tam, kde slnko zapadá, uprostred rozsiahlych ľadových plání dvíhajú sa do nebies vysočizné vrchy. Na strmých svahoch týchto ľadových hôr láme sa i vietor, i život. Za nimi, vraj, rozkladá sa Mŕtva krajina - krajina smrti, duchov a mocnej mágie. Mnohí dobrodruhovia sa pokúšali tie hory prekonať, ale len máloktorému sa to aj podarilo. A naozaj len pár sa ich odtiaľ vrátilo. A všetci si odtiaľ doniesli na perách smrť. Úlomky príbehov, ktoré stihli v posledných minútach svojich životov vysloviť, sme MY zozbierali a vyskladali z nich mozaiku, ktorá má byť pomníkom, ale aj varovaním pre všetkých obyčajných ľudí. MY si ich odovzdávame z pokolenia na pokolenie a dnes umožníme nahliadnuť do nich aj VÁM.

Vitajte v BIELEJ ZEMI.

 

 

BIELA ZEM

           / STORY GUIDE

SOCIÁLNE SIETE

            / SOCIAL NETWORKS

         
  Príbeh / Story Facebook
  Kronika / Chronicle Youtube
  Postavy / Characters    
  Rasy / Races

MÉDIÁ / MEDIA

  Mapy / Maps Obrázky / Pictures (Concept arts)
  Autori / Authors Videá / Videos
 

KONTAKTY / CONTACTS

pribeh@bielazem.sk

spolocenstvo@bielazem.sk

©  2014 - 2016  Spoločenstvo Bielej zeme. Všetky práva vyhradené.